Skrøbelig - Sårbar

Mennesker møder igennem livet forandringer og vanskeligheder og kan i sådanne perioder blive overvældet af følelser eller opleve afmagt. Desuden kan man have bagage med sig, som kan være svær at bearbejde og forvalte alene. Mennesker kan føle sig skrøbelige og sårbare i kortere eller længere perioder. Nogle oplever sig fortabt i forhold til en del af sig selv og føler sig godt tilpas med andre dele. Andre oplever måske at den skrøbelige del påvirker resten af din personlighed.

Det kan opleves, som at man aldrig helt tør tage et skridt frem eller som om man går to skridt frem og fire tilbage. Man kan føle sig på usikker grund i sig selv. Nogle oplever sig ramt på hele sin person og kan ikke udvikle sig og blomstre. Har man konstant lavt selvværd kan der være tale om, at der er et fravær af støtte indefra i personen selv, som skaber smertefulde tilstande eller som i nogle tilfælde indirekte eller direkte bekriger personens egen udvikling indefra.  

Hos nogle mennesker er mulighederne tilstede for at blive set og mødt på måder, som nærer og udvikler een, f.eks hos de nære omgivelser – en god familie el. partner. Selvom man kan se at mulighederne er tilstede formår man måske ikke at drage nytte af dem. Dette kan være meget hårdt og frustrerende både for en selv og omgivelserne.

Man kan opleve sig mislykket, hvis man har svært ved at håndtere centrale livsopgaver, eller når man ikke kan finde veje til at  udvikle sig som kvinde, mand, far eller mor eller f.eks ikke kan finde sin studiemæssige- arbejdsmæssige platform og være tilstede i forskellige typer relationer.

Nogle mennesker har dybereliggende eller komplekse problemer eller har været udsat for forskellige typer af krænkelser i deres liv (udelukkelse, mobning, nedværdigende behandling, fysiske, psykiske overgreb). Sådanne problemer kan give sig udtryk som skrøbelighed eller lavt selvværd. 

Du kan læse mere under overskrifterne; lavt selvværd, krise, angst og depression.

Hvordan kan du få hjælp og støtte

Gennem en terapeutisk proces kan man arbejde med sine problemer, sin identitet og skrøbelighed i et trygt rum. Man kan arbejde med det, som ligger til grund, man kan erfare det nye og bygge det op, som man har brug for eller ønsker at få adgang til. Man kan bryde mønstre og genopbygge en god basis og udvikle sig på måder, der kan påvirke dig selv indefra, forandre din adfærd og herigennem forandre dine omgivelser.

Man kan arbejde med at integrere de skrøbelige dele af sin personlighed, så du kan føle sig godt tilpas med dig selv som helhed. For nogle mennesker kan det være vigtigt at lære at samarbejde konstruktivt med den del af dig, som er skrøbelig og anerkende den i hverdagen.

Et forløb kan f.eks igangsætte en udvikling, hvor man får adgang til vigtige ressourcer, så personen kan ændre eventuel selvdestruktion, hvorigennem selvværd og balance kan genetableres, udvikles og sikres i det lange løb.

Ligeledes kan man via samtalebehandling og rådgivning erhverve bevidsthed og erfaring om kompetencer, som er væsentlige for håndteringen af de personlige udfordringer i hverdagen i grupper, skole, arbejde, relationer m.v.. Dette kan være en bred almen del af problemstillingen eller man kan have et fokus omkring et særligt punkt, f.eks håndtering af konflikter.

Arbejdet er betinget af arten af og dynamikken omkring problemerne. Forløbet er herudover bl.a. påvirket af omfanget af umiddelbare ressourcer hos dig og de nære omgivelser. Motivation og fordybelse i arbejdet, samt længden af forløbet spiller også ind.

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen