Når du ikke føler at du er ok - om lavt selvværd, utryghed, mobning og krænkelser

 

Når man har lavt selvværd kan man føle sig ensom, selvom man har en god familie omkring sig. Har man lavt selvværd kan man føle sig forladt og træt, betydningsløs, tom og forladt. Andre mærker det snarere som indre uro, rastløshed og utryghed. Istedet for at udvikle sig i livet bruger man måske det meste af sin energi på at undgå særlige situationer eller påkalde sig svære situationer, der ikke får en til at vokse eller bekræfter at man ikke har noget at være stolt over. Andre sidder snarere stille – og opholder sig helst i en livssituation eller i relation til mennesker, som kan give oplevelser af umiddelbar tryghed, men ikke af, at man udvikler sig. Man kan f.eks. leve et stille eller hemmeligt liv. Hvor man kan savne at blive mødt eller føle sig bekræftet udadtil eller i en større sammenhæng.

Nogle oplever at hele grundlaget i dem selv føles spinkelt; Man tør ikke stå frem, stå ved sig selv, stå fast, eller træffe beslutninger fordi, at det kan være svært at være sikker eller mærke sig selv på gode måder. Konsekvensen kan være at man ikke kan holde af sig selv, ikke er glad, føler sig skrøbelig, ikke tør livet så meget eller ikke kan få livet i sig og omkring sig til at vokse. En senfølge kan desuden være, at man får ubalancer i forhold til f.eks mad, krop, arbejde og relationer.

Det lave selvværd kan også være en følge af ubevidste indre konflikter, af ydre konflikter f.eks gentagne misforståelse af din person, af følelser som uro og angst, af fysisk smerte tidligere i livet, af at miste, af skyld eller af andre oplevelser i livet fra barndom og ungdom, eller opstå på baggrund af overvældende oplevelser, gruppedynamikker, krænkelser og svigt i nutiden.

 

Selvværd og identitetsudvikling

Nogle mennesker oplever lavt selvværd i særlige overgange eller kriser i livet. I overgangene kan man nogle gange føle sig ensom, mærke sorg eller bære skyldfølelser over at forandre sig og blive til et (delvist) andet menneske. En del mennesker kan af mange forskellige årsager sidde fast i dette og har brug for støtte og et særligt terapeutisk rum for at udvikle sig til (d)en friere person. Nogle mennesker er bare særlige sårbare fra naturens side og har brug for at lære at håndtere dette på en god måde for at tage hånd om sig selv bedst muligt, værdsætte og udvikle sig. Kriser kan give ballast til at komme hjem til sig selv.

 

Lavt selvværd på baggrund af negativ kommunikation og samvær

Har man befundet sig i manipulerende eller krænkende situationer eller oplevet at blive mødt og bedømt for ensidigt eller negativt kan også dette føre til lavt selvværd. En del mennesker får stress symptomer eller lider af alvorlige skyldproblemer som følge af negativ eller ensidig kontakt. Mange oplever sig misforstået og det kan give stor indre uro. Kan man ikke forstå hvad der sker eller kan man ikke forsvare sig i situationen - kan man blive ked af det, ubevidst bebrejde sig selv og få lavt selvværd. Nogle dulmer f.eks sådanne oplevelser og sider af sig selv f.eks med for meget eller for lidt arbejde, ubalancer omkring mad, sport m.v. Nogle handler det ud i mere uro. Er man hårdt ramt – kan man tilsidst vænne sig til at føle sig utryg, umulig og at man ikke er noget værd. Man kan vælge at glemme sig selv eller undgå at tage stilling til problemer. Man flygter fra de svære følelser – istedet for at lytte til sig selv og respektere sig selv. For man ved måske ikke, at det kan være anderledes.

 

Lavt selvværd fra oplevelser i grupper og fællesskaber

Alvorligt fravær eller oplevelser med mangel på respekt og gode evne for at håndtere konflikter, f.eks. på baggrund af oplevelser af at blive udstødt fra fællesskaber kan også spille ind. At finde sin plads i et gruppefællesskab og samtidig være sig selv er en stor central livsopgave og det kan til tider opleves meget vanskeligt. Mange har oplevet at blive udelukket af grupper i ungdomsliv, arbejde, familieliv eller kun delvis at blive accepteret i dem. Og det kan være svært at gribe fat om for ofte finder det sted med underbevidste signaler og metoder såvel som med direkte og håndfaste. Man kan komme til at drage den slutning, at man skal opgive sig selv for at kunne blive en del af fællesskabet. Måske skulle man bruge visse dele af sin person mere og glemme andre dele af sig, fordi der ikke er/var et miljø, som havde gode nok betingelser for dig og dine behov.

Dette kan spille ind på, at man ikke har kunne udvikle vigtige sider af sig eller opleve sig selv som et godt nok eller betydningsfuldt menneske. Man kan føle, at man ikke er god nok som følge af manglende anerkendelse, mobning eller psykisk miljø under opvækst eller nuværende livsforhold. Man kan arbejde med dette, men også bruge terapi i i denne klinik - til at lade de sider og ressourcer vokse frem, som man har brug for – for at skabe mere balance i sig selv. - som man skal bruge for at klare udfordringerne som voksen. Eller for at man kan føle sig mere glad og hel som sig selv.

Kampe om værdier, hieraki, magt og indflydelse er en del af livet, som det kan være værd at blive opmærksom på for at kunne håndtere denne del. Mange tænker ikke over, hvor vigtigt dette kan være for at kunne føle sig godt tilpas, være aktiv og sikker i sig selv.

 

Kroppen og lavt selvværd

Svære oplevelser kan sætte sig i kroppen og nogle kan have eftervirkninger af dem eller endda chok, som spiller ind på selvoplevelse, på din oplevelse af dine grænser, på dit køn og din krop. Alvorlige oplevelser kan medvirke til at mange andre - nutidige og fremtidige oplevelser tager farve af det og opleves fastlåste og ufrie.

Man kan have svært ved at sætte sig igennem og forsvare sig, når krop og sind ikke ved hvem man er eller om man er værd at forsvare. Mange mister gode erfaringer og livsmuligheder alene og i fællesskaber. Og man bliver måske ikke helt sig selv eller bærer på en maske. For nogle foregår udviklingen ujævnt eller sættes udviklingen i stå på vigtige punkter.

Når man ikke har en oplevelse af, at man er OK, og kan være sig selv kan man gå rundt med en grundlæggende utryg fornemmelse. Andre udvikler ligefrem angst eller stresssymptomer. Nogle beskriver det, at de mister selvværd, som at det siver ud af hullet i en pose og de kan ikke finde hullet. Mange forsøger at beskytte sig på forskellige måder; f.eks med at lukke sig inde med, hvad man kan beskrive som en slags usynlig panser, eller ved at lukke verden ude. F.eks ved at blive utilnærmelig, ved rastløs adfærd, ved at spise for meget eller for lidt - eller ved overdreven brug af pc/internet. Man beskytter sig måske på kort sigt, men man hindrer måske også sig selv fra at vokse i det lange løb.

 Ved at tage hånd om sig selv i terapi kan man bearbejde svære oplevelser eller forandre sit forhold  til sig selv, hvorved man forandrer sin oplevelse af at være god nok.

 

Hvad kan du få hjælp til?

Man kan udvikle mere hensigtsmæssige og bæredygtige strategier ved at arbejde med sig selv i terapi. Man kan få hjælp til at håndtere svære oplevelser og problemer. Man kan udvikle en grundlæggende følelse af integritet og omsorg og lære at forsvare sig og markere sig. Arbejdet foregår ressourceorienteret, støttende og vejledende. Der arbejdes med det som optager dig af nutidige problemstillinger såvel som med fortidige.

Måske har du brug for at undersøge mere bredt, hvem du er (for at udvikle din identitet) eller få konkrete råd og vejledning til at øge dit selvværd. Har du brug for at opbygge dit selvværd mere grundlæggende kan man således arbejde i en længere og dybere proces, der styrker dig grundlæggende og vedvarende. Ved at arbejde med sig selv i et længere forløb, kan man lære sig selv og sine behov at kende og udvikle sin identitet.

Har du lavt selvværd kan man arbejde med det i et kortere forløb - bl.a. ved at forstå sig selv, sin adfærd og blive mere tydelig for sig selv og andre og ved at søge andre fællesskaber.

Et forløb kan f.eks. påvirke din måde at forholde dig til følelser og emner som sorg, skyld, glæde. Dette kan medvirke til at udvikle din indre følelse af at føle dig sikker og opbygge dit selværd. Og det kan udvikle såvel dit privatliv som dit arbejdsliv.

Nogle kan have brug for konkret at lære at håndtere selvværdshæmmende situationer. Igennem terapi kan man lære sig selv, sine behov og grænser at kende. Man kan give sig selv det, som man tidligere ikke har lært og manglede. Man kan udtrykke og træne det, man har brug for at lære sig, så man bliver respekteret, også når man f.eks siger nej tak. Derved bliver det muligt at opbygge sig selv – få mere solidt selvværd, at turde stå ved sig selv og at forsvare sig på konstruktive måder.

Det er muligt at bearbejde eventuelle indre psykiske konflikter. Ved f.eks. at bearbejde skyld, krænkelser og traumer kan man opbygge et bedre selvværd. Ved at benytte metoder, hvorpå du kan bearbejde oplevelser, som kan være for svære at håndtere for din mere bevidste del og oplevelser der sidder lagret i kroppen - er det muligt at bearbejde evtl. sværere emner. Det bliver derved f.eks muligt at stå op for dig selv på en god måde og forankre dit liv.

Man kan desuden bruge terapi i i denne klinik - til at lade de sider og ressourcer vokse frem, som man har brug for – for at skabe mere balance eller for at få de ressourcer frem, som man skal bruge for at klare udfordringerne som voksen. Eller for at føle sig mere sig selv, glad og hel.

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen