Sandplay

Sandplay er en mulighed for at føre en samtale med sig selv, om det som er vigtigt i ens personlige eller professionelle udvikling. Sandkassen viser på meget fine niveauer, hvilke barrierer man oplever og hvordan de kan håndteres anderledes. Dermed udnyttes intelligens fra et menneskes historie og evner i øvrigt på en utrolig konstruktiv måde. På mange virker det ikke bare opbyggende, men også dæmpende på angst, afmagt, mismod og stress eller ophæver disse tilstande. For mange virker det konkret – på handleniveau og skaber hensigtsmæssige forandringer i adfærd- og hverdagsliv.

Det er ressourceorienteret at arbejde med sandet, fordi man igennem legen eller billedeskabelsen i sandet er i naturlig kontakt med dybere lag i ens personlighed, som konstruerer løsninger og muligheder, som er ude af rækkevidde for vor almene bevidsthed. Det er samtidig jordnært – da enhver kender oplevelsen af sand mellem hænderne, som man kan forme og lege med. Det er en fornemmelse, som kan virke styrkende og modvirker den fornemmelse af afmagt, vi kan have – når vi ikke forstår os selv, vore relationer og tænker hvor er mine veje ud af det, jeg står i og hvem er jeg egentlig?.

 

Hvordan foregår sandplay?

Kort fortalt foregår sandplay i et lokale, hvor der er to sandkasser og langs med væggene en masse figurer i 10 - 20 cm højde. Figurerne repræsenterer udtryk og symboler, som man kan vælge ud mellem. Det er muligt at arbejde i tørt eller vådt sand. Man bruger sin fornemmelse for, hvordan man ønsker at arbejde. Man kan således bygge ”landskaber” op, hvorigennem temaer udtrykkes og bearbejdes.

Det er muligt at arbejde spontant med det, som er inden i én eller vælge f.eks. temaer ud som man ønsker at bearbejde, få klarhed over eller i øvrigt øge ens kompetencer i forhold til. Man vælger de figurer, som man ønsker og placerer dem i sandet, hvorigennem man opbygger sit eget personlige univers. Ved at gøre det igennem længere forløb opstår oplevelser (af løsninger), som er komplekse. Det er en mulighed at nytænke sig selv eller sit problem. Man får en dybere indsigt og dette er ikke blot lindrende og opbyggende, men også vigtigt for at man kan udvikle sig selv eller den opgave man arbejder med. Man får simpelthen adgang til flere ressourcer i sig selv.

Sandplay er velegnet til såvel voksne som børn. Særlig informationsfolder til børn kan rekvireres.

Baggrund

Sandplay er en form for legeterapi som oprindeligt er udviklet i 1920erne af M. Lowenfeld og M. Kalff. Metoden er videreudviklet med forskning indenfor psykologi og terapi og sandplay er anerkendt over hele verden og bruges bla. i Japan, USA, Australien og flere lande i Europa, f.eks på hospitaler, centre og klinikker. Metoden er under løbende udvikling og forskning i sandplay terapi kommunikeres via bøger og fagtidsskrifter.

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

 

 

 

 


   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen