Psykoterapi

Psykoterapi består af regelmæssige møder gennem kortere eller længere tid, fra nogle uger op til flere år. Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klient og terapeut. Begge deltager i arbejdet, men klienten er hovedperson, den person hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig.

Psykoterapi er en videnskabelig baseret psykologisk behandlingsmetode, der blev udviklet omkring århundrede skiftet Med tiden er der opstået forskellige psykoterapeutiske retninger, hvoraf de vigtigste er den psykoanalytiske/psykodynamiske, den eksistentiel/humanistiske, den systemisk/strukturelle og den kognitive/adfærdsterapeutiske.

Efterhånden er der udviklet flere metoder (værktøjer) indenfor de forskellige retninger: eksempelvis: samtaleterapi, kropsterapi, drømmeterapi, oplevelsesorienteret terapi, m.fl. Kybernetisk psykoterapi forener  klassiske teorier med moderne psykologi for derved at opnå en mere effektiv terapi med stor effekt. Desuden inddrager kybernetisk psykoterapi en forståelse af relationer og deres indflydelse på personens udvikling og er derfor særlig velegnet til at behandle problemer i parforhold, familie og andre relationer.

Til fagpersoner og andre med interesse i den faglige begrundelse for arbejdet i denne klinik.

 

Psykoterapi og personlig udvikling

Hvad enten man ønsker at løse sine problemer, at finde ny orientering i sit liv, at udvikle sig selv personligt eller man har mistet mening og retning; så kan samtaler og terapi være en god måde at spore sig ind på sig selv og finde ny energi; Hvor er jeg i mit liv og hvem er jeg på vej til at blive. Man løser sine problemer, vinder større klarhed, og kommer hjem til sig selv. At arbejde med sine problemer virker desuden forebyggende og  afviklende på stress.

Man får øget ro og overskud i længden og opnår en mere bevidst styrke ved at være i kontakt med sit liv på gode måder, som gør, at man finder fodfæste igen. Kriser kan tilskynde, at man igennem arbejdet med sig selv - også søger eller skaber mening udenfor sig selv – for nogle i en dybere kontakt til sig selv og i en tilknytning til dybere eller utraditionelle lag i livet.

Man kan bearbejde tidligere mønstre, uhensigtsmæssige erfaringer, og ikke så næringsrige dele af sig selv og udvikle selvværd og egenomsorg.

 

At komme til klarhed med sig selv

Man har et behov for at finde ud af hvem man er, fordi man naturligt eller af mere tvungne omstændigheder må forandre sig, som livet bevæger sig. For mange viser det sig hurtigt som når man pludselig vågner op og er kastet ud i en krise (utroskab, ledighed, tab, skilsmisse, fødselsdepression) og kan virke som et chok. For andre kommer det langsomt eller optræder som mangel på liv og glæde. For nogle ses det tydeligst i problemer i relationer, ved tab af selvværd, angst eller depression.  

Man kan have brug for hjælp til at løse sine problemer i dybden, så de ikke gentager sig eller genopstår igennem anden mistrivsel. I vor tid kan man have brug for at spejle sig indad, udtrykke sig, og finde netop sine måder at være i forhold til sig selv, til arbejde, karriere, krop, relationer; partner og familieliv. Og nogle har brug for at finde ud af, hvordan de kan bruge det til gavn for andre eller forbinde sig med en form for mening i tilværelsen eller ny orientering.

 

Hvordan foregår terapien?

Jeg arbejder udfra den kybernetiske psykologi og psykoterapi. I praksis betyder dette, at terapien ikke kun foregår ved samtale, men at jeg ofte inddrager andre metoder som sandplay, tegneterapi, drømmeanalyse, psykodrama, kropsterapi og storytelling. Dette afhænger også af, hvad du ønsker og finder dig godt tilpas med.

Eksempler på terapeutiske temaer kan være sorg, smerte, krise, svær stress, post traumatisk stress, skilsmisse, komplekse tilstande, psykosomatisk sygdom. Men behov for psykoterapi kan også findes hos voksne, børn eller unge, der mistrives og ikke selv er i stand til at løse problemerne.

Metoder som sandplay, drømmeanalyse, tegning m.v. tager udgangspunkt i menneskets oprindelige evne til at bearbejde og aktivere selvhelbredende muligheder igennem arbejdet med figurer og symboler, som er i personens indre eller i sandkassens ”værksted”.

På sigt kan man igennem den terapeutiske proces nænsomt reparere og bearbejde sin indre smerte og herigennem styrke eller opbygge sin personlighed. Man kan sige, at man kommer i bedre kontakt med sig selv og derigennem bliver bedre istand til at handle, række ud og være tilstede i livet – i det personlige indre såvel som i det ydre liv. For voksne kan det at gå i længerevarende terapi give større glæde indefra, stærkere fornemmelse for ens værd og identitet, ro i parforhold, eller man opnår støtte i sig selv til at gennemgå og rumme svære forandringer i livet.

For børn og unge kan det f.eks. være tilfældet, at de falder bedre til ro, er i stand til at rumme svære vilkår og dermed ikke udvikler sår på sjælen fra svære skilsmisser, forældre der har problemer på anden vis, traumer, modningsproblematikker, tab, sygdom. m.v. Mange adopterede børn oplever at falde bedre til ro og etablerer sund tilknytning. For ældre kan det være at forlige sig med tredje halvdel af livet og finde sin identitet i den.

 

Klinikken

Klinikken er kendetegnet ved at du har mulighed for at arbejde konkret, med fokusområder, og ved at bruge dine ressourcer til at finde din egen vej. Det er muligt at arbejde i dybden og du kan arbejde med nuværende som tidlige problemstillinger. Er der særligt svære oplevelser der skal bearbejdes – kan du arbejde med det i en særlig nænsom ramme med særlige metoder og med ledelse og understøttelse af mig som terapeut.   

Desuden er det muligt at arbejde kunstterapeutisk og med et bredt udtryk.

 

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Jeg er uddannet cand mag, sidefagsfag i psykologi. Jeg har i alt 12 års efteruddannelse indenfor psykologi og psykoterapi. Jeg er medlem af Psykoterapeutforningen (MPF) Det betyder, at foreningen har godkendt min grunduddannelse og psykoterapeutiske efteruddannelse, samt at de garanterer at min praktiske erfaring med psykoterapi lever op til internationale fastsatte kvalitetskriterier.

 

Etik

Jeg følger Psykoterapeutforeningens normer for etik. I praksis betyder det, at mit arbejde er belagt med tavshedspligt og at jeg har stor respekt for klientens grænser og integritet. Mit arbejde foregår under løbende supervision hos supervisorer, der er godkendt af Psykoterapeutforeningen.

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen