Krise - mulighed for forandring

En krise kan være en mulighed for forandring, øget klarhed og nyorientering. Men man kan have brug for særlig støtte, når en livskrise presser sig på. En krise kan opstå når man oplever større eller kaotiske forandringer i livet, når man kommer i større tvivl om sig selv (identitetskrise),  når man mister, oplever fysiske og psykiske krænkelser, gennemgår en skilsmisse eller når man har længerevarende problemer med børn eller partnere.

Mange oplever krise som forvirring, chok og tab af mening. Man kan føle det som om, at man mister sig selv, tilliden og ens basale tro på sig selv og livet. Når man bliver forladt, oplever utroskab, er syg eller pårørende til en syg, eller en nær dør - kan det sætte ringe langt ind i hverdagslivet. Man kan have brug for støtte og bearbejdelse. Igennem afklarende samtale, ved at udtrykke sig på forskellige måder, der bearbejder følelser og skaber kontakt til indre ressourcer kan man finde en personlig vej, nye platforme og livshorisonter. Og dermed forholde sig til nye værdier i sig selv, finde jordfæste og nyt liv.Ved at arbejde terapeutisk i denne klinik får man mulighed for at bearbejde sine problemer orientere sig i krisen og i et længerevarende arbejde eksempelvis at genfinde og redefinere sig selv.

At lande med sig selv som kvinde og mand. At udvikle sig som mor eller far, ex- eller bonusforældre- efterhånden som børnene vokser op eller udebliver (barnløshed) kan vise sig at være anderledes end man troede det ville blive, og det kan måske til tider virke for udfordrende og ansvarsfuldt. Det kræver en god omstillingsevne og en naturlig personlig udvikling eller adgang til god ledelse i sig selv og gode indre eller ydre rollemodeller. Mange oplever særlige problemer som de ikke kan få hold på eller løse med sig selv, med venner og bekendte. Man kan opleve skyld og skam i forhold til egne eller andres forventninger. Har man ikke adgang til gode erfaringer eller sine ressourcer kan man få det igennem at arbejde med sig selv og sine konkrete problemer. Et terapeutisk arbejde kan gøre det muligt at forstå hvad man gennemgår, man får støtte og selvindsigt, og det bliver muligt at genopdage eller skabe de ressourcer, der skal til for at løse sine problemer og folde sig selv ud.

At være - eller få flere eller nye sider af sig selv med som kvinde eller som mand– og dermed opnå en dybere og oprigtig kontakt til sig selv - kan være et skridt på vejen til at afgrænse sig på gode måder og ikke mindst finde glæde, ro og afklaring som menneske. Konkret kan man også frigøre sig i forholdet til ens egne familiemedlemmer og arbejde med særlige temaer som f.eks. sorg, tab, vrede, arbejde, børn, kreativitet m.v.

 

Man kan finde sig selv ved at bearbejde og omdefinere sig selv til det nye.

En del mennesker oplever tomhed og tab af retningssans i forbindelse med en krise. Man stiller spørgsmål ved sit liv og man leder efter en større sammenhæng eller forandring af det liv, man lever. Det kan komme til udtryk som endeløse problemer, tomhed, mangel på dynamik eller som et sammenbrud. Kriser er ofte kendetegnende ved, at man ønsker at reparere sin tillid – og ved at få øget tillid at stå i et dybere forhold til sig selv, sine relationer og omverdenen og noget udenfor en selv.

I kølvandet opstår et nødvendigt behov for at omdefinere sig selv eller for at generobre sig og genfinde sig selv eller en glemt eller tabt del af sig. Mange har brug for at lære sig selv at kende bredt, eller for at forstå ens unikke personlighed og faglighed bedre. Mange søger en særlig mening i livet. Andre leder efter sin placering i en anden eller større (og måske forandret eller mere kompleks) sammenhæng i relationer eller i arbejde. En psykologisk forandringsproces kan medvirke til at italesætte og genskabe det, man er på vej til at blive eller ønsker sig at komme til.

Mange kan genkende kriser med mødet med en form for privat eller begyndende spiritualitet eller som et forhold til noget højere, et religiøst aspekt, naturen eller som et møde med "buddisme". Andre gør brug af denne kontakt periodisk i forbindelse med oplevelser med tab, traumer eller selvmord.

En psykologisk bearbejdelse genetablerer tilliden i det indre og til omverdnen på konkret plan. For mange mennesker fører en krise, der bearbejdes i et længerevarende terapeutisk forløb til øget kærlighed og omsorg for sig selv og dem, man ønsker at være knyttet til. For nogle fører det også til en form for ændret eller genfunden kropslighed eller spiritualitet. Man kan arbejde med ubalancer, samt med at forandre ens oplevelser af f.eks adfærd eller grænser.

Kriser kan give ballast til at komme hjem til sig selv

Særlige tidspunkter f.eks. midtlivet kan bevirke angst og utryghed, fordi mange har et højt relations- og arbejdspres i denne periode, samtidig med at man omstiller sig til anden halvdel af livet. Nogle mister sin ældre far eller mor, kan ikke finde en kæreste eller mister en partner eller danner nye familier. Mange oplever forandringer i arbejdslivet. Ved at arbejde med det i en terapeutisk sammenhæng kan det gå ind i en proces, hvor det forandres, bearbejdes og mødes med mening, forstand. Man oplever at man modnes som menneske med sit køn, sin alder og med visdom til følge. Fra at opleve sammenbrud opleves sammenhæng og kraft.

Kriser kan være en mulighed for, at man kan gøre op med mange tidligere mønstre, uhensigtsmæssige erfaringer og ikke så næringsrige dele af sig selv og man kan udvikle mere selvværd og egenomsorg.

Igennem samtaler, konkret vejledning, kreative eller sanseintegrerende metoder kan du komme i kontakt med dit indre på gode måder og derved tydeliggøre, hvad der er igang på både lette og dybe niveauer af dig selv og din bevidsthed. Det bliver muligt at synliggøre og konkretisere svære oplevelser, igangsætte nye erfaringer, bearbejde overgange, håndtere upræcise tab, vanskelige problemer, følelser og tilstande f.eks sorg og vrede - forandre disse og derved udvikle sig eller finde fred med sig selv eller vende vigtige punkter i dit liv til vækst.

Ved at arbejde med dine problemer eller overgange i din livssituation og udvikle din identitet, bliver det muligt at forandre dynamikken i dit liv og tage imod det nye og det gode, der også er, som du skaber eller som kommer til dig i dit liv.

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen