Kreativitet

Hvis vi skal arbejde eller være og fungere kreativt i arbejdslivet, i hverdagslivet, i overgange i livet, ved svære problemer og tilstande - kan vi ikke bare koble følelserne fra og arbejde logisk. Følelser og kreativitet er tæt forbundet.

Legen er et middel til personlig udvikling. Det kan også bruges i koncept- og forretningsudvikling. Og det er virksomt i læringsprocesser, hvor du af lyst - eller af nød tilegner dig nye (livs) - kompetencer.

Hvis du vil bruge din kreativitet maksimalt er det en god mulighed at arbejde med sandplay. I sandkassen er der mulighed for at arbejde kreativt med former, problemer som hidrører såvel fortid, nutid og fremtid. Det er et kommunikationssystem, som tager udgangspunkt i dig, dit fokusområde og din parathed. Kreativitet er at gøre, skabe og give eksistens – dermed har det indflydelse på din identitet. En kreativ handling er på mange måder et møde mellem forskellige forhold i dig, dine omgivelser – og konkret imellem dig og mig, når vi arbejder i en time. Her er min rolle at fascilitere og være tilstede med dit problem, din kreativitet eller potentiale i øvrigt.

Sandplay kan bruges til: at udvikle kreativiteten i dit arbejde og privatliv. Sandkassen kan bruges til at skabe dialog med dine kreative sider. Du får fat i din kreativitet og udvikler den. Sandplay kan bruges af alle til at forstå og se sig selv som kreative personer. Sandplay er også et redskab til problemløsning, produktudvikling og forretningsudvikling.

 

Hvordan arbejder jeg? - hvordan virker det?

Med fokus i sandplay arbejder jeg med en bred vifte af metoder, der virker befordrende på kreativiteten. Disse metoder har til fælles, at de kan bruges til at kommunikere med den såkaldte "ubevidste intelligens". Det vil sige de evner og kompetencer som ikke er logiske og strukturerede, men som derimod ofte er usproglige og knyttet til intuition og følelser. I det øjeblik man i dialog skaber forbindelse mellem det rationelle og det intuitive opstår kreativiteten og der er mulighed for at opnå løsninger med langt større gennemslagskraft end dem, der er logisk frembragt.

Mit arbejde tager udgangspunkt i etablerede teorier om kommunikation, psykolog og kreativitet. Dette kombinerer jeg med min praktiske erfaring i arbejde med andre menneskers kreative processer, psykologiske identitet og arbejdsmæssige problemstillinger. Jeg benytter metoder, der rummer høj grad af emergens (mulighed for, at det nye kan opstå/stå frem); samtale, sandplay, drama, tegning og storytelling.

 

Hvem kan have glæde af det?

Fagpersoner, hvor evnen for at rumme, udvikle dig selv eller andre mennesker er en central del af din måde at virke på - eller du ønsker, det skal komme til at være det på en dynamisk måde (f.eks. lærere og pædagoger, HR-konsulenter).

Professionelle, der arbejder med udvikling, innovation eller kreativitet (kunstnere, forskere, ledere, nøglepersoner, selvstændige, personer, der lever af at kommunikere eller arbejder i komplekse sammenhænge).

Personer, som har brug for støtte i overgange i deres liv eller i arbejde.

Personer, som allerede har - eller har brug for at udvikle en høj grad af integritet.. et veludviklet forhold til intuition og det at arbejde dynamisk med sin person eller sine relationer (f.eks. ledere, medarbejdere, sygeplejersker, pædagoggrupper, el. andre som har brug for at kunne sætte grænser, reagere og agere dynamisk).

Personer, der har brug for at udvikle deres forretningsområder, brands m.v. for at nå til et nyt niveau eller øge synergien mellem områder i arbejde og relationer.

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.


   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen