Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen
   
     
   

 

 

 

 

 


Foredrag, workshops, grupper, oplæg til faglige miljøer

 

Hvad skal vi lege i dag? Sandplay som udviklingsredskab til børn og voksne

Foredrag: En introduktion om sandplay til voksne, der ønsker personlig udvikling, samt til forældre og faggrupper som lærere, læger og organisationer, der har brug for at vide mere om hvordan børn og unge, som ikke trives kan finde behandling og udvikling gennem en psykoterapeutisk proces.

I foredraget beskrives hvordan sandplay bl.a. kan bruges i terapeutisk arbejde med stress og personlig udvikling for voksne, samt i arbejdet med skrøbelige eller urolige børn og unge, adoptivbørn og for tidligt fødte børn.

 

Når der er hul i posen… selvværd og selvtillid hos børn og unge

Hvad er årsager til, at der nogle gange er hul i posen med selvværd? Forståelse og inspiration til hvordan man som forældre, fagpersoner og nøglepersoner blandt børn og unge kan nære og styrke børns selvværd.

Om bl.a. udelukkelse (eksklusion og inklusion) i børnegrupper. Børne strategier for social mestring og venskaber. Konflikthåndtering og håndtering af vrede. Mobning, venskaber, traumer, oplevelser tidligt i livet, evtl. selvskade, forældrestøtte m.v.

 

"Du er ikke ok!" – Om mobning, magt og aggression

Om eksklusion og inklusion, og om at bryde sjæle ned. Særskilt også om pigemobning, dårlig psykisk arbejdsmiljø i grupper, klasseværelser og på arbejdspladser. Bl.a. om nærvær, grænser, kommunikation og psykologi; magt og aggression. Og hvad man kan gøre som enkeltperson, lærer og i ledelse, så man ikke lader stå til og bidrager.

 

Kreativitet, psykologi(ske processer) og det legende menneske i fællesskabet

Hvad sker der psykologisk med det kreativt arbejdende og udviklende menneske.. Hvordan kan man støtte det og hvilke former for dynamik og konsekvenser har det at sige henholdsvis ja eller nej til innovation og nye tanker i børn, i sig selv og iblandt ens voksne kolleger. Om angst i kreativitet, om bevidsthed, depression og individuation. For voksne med interesse i udvikling, mennesker i kreative stillinger (udvikling, forskning, kreative erhverv, samt for mennesker, der ønsker at styrke kreativitet og udvikling i børn og unge-miljøer; skoler m.v. (Efterår 2009)

 

Kvinders særlige problemstillinger og udvikling...

Leg og kvindelig udvikling igennem at udtrykke og genspejle en ny kvindekultur. En kultur, der leder efter eller savner alternativer til mandens vej. Om ubevidst intelligens, kreativitet, køn, krop, arbejde, roller, religiøsitet m.v. Om moderskab, skyld, selvværd og selvtillid og hvorfor kvinder alt for sjældent udtrykker sine ressourcer og selvværd m.v.

 

I morgen er der atter en dag… - tidlige oplevelser, traumer og deres indtryk og aftryk på børn og familier…

Foredraget omhandler eksempler på; tidlige traumer og deres forbindelse til nuværende liv – og hvordan man kan arbejde med dem - via bl.a. sandplay - en terapeutisk metode. Eksempler fra arbejde med børn og familier, der har været syge, adskilt f.eks i kuvøse, været udsat for ulykker, ikke kan finde en diagnose m.v.

After rain comes sunshine…

Short presentation of lecture: Trauma and experiences in early childhood and their influences on child, mother, family (and children growing up/as grown ups) This lecture also describes cases on how to work with trauma through therapy in the eyes of the beholder and what to have awareness on as professionals or caretakers.

Lecture available in English, (First presented at the University of Beijing, China in 2008).

 

Stress - psykologiske årsager og forklaringer til stress

Stress er ikke en årsag det er et symptom! Men symptom på hvad og på hvilken måde er det et sprog og hvordan kan det at udvikle sig personligt - blive til en vej til et bedre liv... Foredrag for alle..

 

Grupper, Supervision m.m.

Børne  - Unge trivsels- og udviklingsgrupper: (4-6 personer)

Aktiv udvikling af f.eks. social mestring eller andre kompetencer, som er underudviklet, beskadiget, tilbageholdt hæmmet eller lign. kan i et trygt rum komme tilbage som en del af børn og unges ressourcer. Vi udtrykker, tegner, laver sandplay og fortæller historier, leger, styrker indsigt og selvværd, kender vor historie, og træner nye kompetencer i en tryg ramme.

Man udvikler og styrker social mestring, konflikthåndtering i en tryg ramme, som barnet - den unge kan tage med videre ud i livet (klassen, familien, gruppen, studielivet).

Vi træner bl.a. måder at være tilstede på og føre dialog på, hvor vi italesætter på en beskyttende og værdiskabende måde de ting, som hindrer eller er vigtige for at vi kan folde os ud.

Kommuner, Skoler, privatpersoner kan henvende sig med et bestemt tema; f.eks selvtillid, mobning, krop, konflikter, sorggruppe, skilsmisse, psykisk syge forældre m.v. Gruppen inddeles efter alder og tema. Brugerbetaling eller betalt af projektpenge, institutioner eller kommune.

 

Workshop; Kvindedialoggruppe: (antal; 3-5 personer)

Sandplay – som dialog-form; Det ens og det forskellige i vor liv. Sandkassen…som kommunikationsforum til at udvikle kultur, identitet… At udtrykke sig selv, føre en samtale med sig selv og andre kvinder om vigtige berøringspunkter i samliv, pige-kvindeliv og identitet. Du/I kan henvende jer som gruppe med fokus på almen eller specifik emne af relevans for jer.

 

Supervisionsgruppe for lærere, pædagoger og andre fagpersoner i folkeskolen, ungdomsskoler, andre institutioner.

Supervision - et fagligt og personligt udviklingsforum for trivsel, udvikling og fastholdelse..

Det skal være sjovt at gå på arbejde. Din arbejdsplads/institution kan være et sted, hvor din personlige og faglige udvikling og læring er i løbende udvikling.

Hvorfor supervision? Fordi du er en nøgleperson i din egen og andres trivsel og faglige udvikling. Du skal passe på dig selv og udvikle dig for at kunne håndtere kompleksitet og omfang af lærergerningen i dag. Har du fat i det – har du et fantastisk arbejde. Gruppesupervision er en måde at konkretisere og opsamle erfaring, videreudvikle den og skabe sammenhæng mellem det som er indeni og ens praktiske måske fortumlede hverdag, hvor rutiner eller ad hoc brandslukning af problemer ofte dominerer.

Gruppen arbejder konkret med emner, som er relevante for gruppen: Målet er en praktisk løsningsproces, som favner kompleksiteten af de problemstillinger du som faglig professionel og privatperson slås med, og som  måtte influere dit arbejde eller din evne for at håndtere f.eks. stress.

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

 

 

 

.

 

 


 
   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen