Individuel psykoterapi

 

Problemer, kriser og personlig udvikling

Igennem et kortere eller længere forløb kan du alt efter dit fokus og længden af arbejdet udvikle dig, forstå dig selv og få øget livskvalitet og glæde. Igennem et længere og dybere arbejde opnår de fleste forøget styrke og livskraft, samt konkret bearbejdelse af problemer.

I et individuelt forløb kan du få hjælp til at arbejde med:

  • Svære oplevelser, overgange i livet, vanskelige tilstande

  • Angst, skrøbelighed og depression

  • Livskriser, sorgarbejde og traumer

  • Krise, stress eller eksklusion

  • Identitets-kriser; f.eks udvikling af særlige sider af dig selv. 

  • Udvikling af dine kvindelige eller mandlige sider og dit personlige forhold af at blive mor eller far

  • Udvikle selvværd og selvtillid

  • Forståelsen af din krops symptomer og reaktioner

  • Ubalancer, der udtrykker sig i sammenhænge og forholdet til mad, næring, arbejde, kærlighed, seksualitet, omsorg, kvindelighed og maskulinitet.

  • Støtte til dig som forældre eller pårørende til mennesker, der er eller har været syge, i krise eller på anden vis har vist sig at være vanskelige for dig.

Du får mulighed for at arbejde med dig selv i et sikkert, udforskende eller udtrykkende og legende rum. Du kan få særlig støtte til vanskelige faser af arbejdsliv og familieliv eller din personlige udvikling. f.eks afvikle stress fra vanskelige livsomstændigheder eller arbejdsliv eller styrke dit lederskab i familie eller på din arbejdsplads.

Ved at fæstne sin identitet, arbejde med sig selv, blive bevidst og komme til at holde af flere dele af sig selv -  bliver man en medspiller i livet i stedet for et offer. Mange opnår desuden en grundlæggende følelse af styrke og accept af tidligere vanskelige grundvilkår med personlig udvikling og forandringer til følge.

Et personligt arbejde kan udvikle og frigøre dig, men også smitte af på dit parforhold og din evne til at være i relationer. Det kan udvikle dine relationer til din partner, dine børn eller andre vigtige personer og vil indvirke på din trivsel og på hvordan du ser dig selv i familie og arbejdsliv og i livet som helhed.

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen