Hvordan foregår arbejdet?

 

Arbejdet finder sted på en konkret og respektfuld måde. Alt efter behov og problemstilling kan arbejdet være rådgivende, støttende eller terapeutisk og have vekselvirkning mellem dybere niveauer og lettere ”her og nu aspekter” af problemstillingen. Herigennem opnår man at løsne op (i såvel årsager som dynamik) og parallelt hermed skabe plads til bearbejdelse af følelser og udvikling af ny adfærd, historie eller identitet.

Således opnås bl.a. psykisk miljøforandring, en udvikling og selvforståelse, som man kan bruge i mange andre situationer. Det opleves som øget velvære og trivsel og konkret kan det virke ind på mange andre dele af ens liv (f.eks. arbejdsliv). At man opnår en konkret indsigt i ens virkemidler gør, at man bliver centrum i ens eget og parrets fælles liv og man får derigennem tilgang til ressourcer, som man kan anvende hver for sig og tilsammen  i enhver fremtidig dynamik.

Flere aspekter af nedenstående kan indgå i arbejdet alt efter proces og behov:

  • Par samtaler og terapi, (eller individuel terapi til den, som vælger terapi til at rette op på problemer i parrets fælles liv)

  • Forældresparring - vejledning

  • Familieterapi eller familiestøttende samtale - rådgivning

  • Kriserådgivning

  • Skilsmisserådgivning; f.eks. støtte til forældre i skilsmisse, råd om vilkår for børn.

  • Kommunikation og videre samliv.

  • Kommunikation, konflikthåndtering m.m.: redskaber til at håndtere par- eller børn- unges problemer

  • Sparring til børn og unge

 

 

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.


   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen