Hvad kan man opnå?

Hvad kan man opnå igennem samtaler, parterapi og familieterapi?

Man arbejder med udgangspunkt i jeres problemstillinger, Nogle gange med mere fokus på et område af familielivet eller på visse mennesker i dynamikken. Par og familier opnår ofte konkret og øget oplevelse af:

  • Samvær, nærvær og betydning

  • Tydeliggørelse af det som binder ”os ”sammen og dynamik

  • At blive bedre til at tage ansvar som hele mennesker

  • Bearbejde kriser og traumer i et fællesskab

  • Forbedret lederskab og forståelse af sig selv og familien (med virkning for børns trivsel)

  • Forbedring af kommunikation

  • Klarhed f.eks. som mindskelse af misforståelser eller konflikter

  • Følelsesmæssig regulering og stabilitet i familien

  • En hverdag, der fungerer.

  • Samliv optimeres (glæde)  

M.a.o. at der kommer liv og dynamik ind i familie, parforhold, enkeltpersoner igen og videreudvikling kan fortsætte via egen dynamik (og selvregulering).

Se også under børn og unge – samt under børn og unge som har særlige vanskeligheder.

 

 

 

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.


   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen