Børn og unge

Nogle børn og unge kan i perioder have så svært ved at finde ud af livet (finde sig selv), at det påvirker hverdagen. Det er vigtigt, at børn, der ikke trives og som har svært ved at håndtere svære livsvilkår eller løse problemer selv, får støtte eller hjælp. Det er betydningsfuldt, fordi et barn i lange perioder kan være fastlåst af de uløste problemer. På kort sigt kan det påvirke indlæring, trivsel, kammeratskab og familieliv. På lang sigt kan det have betydning for barnet - den unges udvikling af sin personlighed.

Børn reagerer forskelligt på det, som er svært for dem. Nogle bliver triste, melankolske og indadvendte, mens andre bliver rastløse, provokerende, vrede og har måske svært ved at finde fred og koncentration. Nogle lader sig slet ikke mærke med noget – tiltrods for at der er sket en stor forandring i barnets liv. Ofte mister barnet glæde og  selvtillid. Nogle har kontaktvanskeligheder, føler sig ensomme eller har andre sociale problemer. Problemerne kan vise sig i fysiske symptomer som maveonde, hovedpine eller spiseforstyrrelser. Problemer kan f.eks. være mobning, energifattige børn, sygdom i familien, tab, traume, tilknytningsvanskeligheder, oplevelse af anderledeshed og identitetsproblemer.

Artiklen "Når børn vinder selvværdet tilbage gennem leg" giver et eksempel på hvordan sandplay virker.

For børn og unge med særlige vanskeligheder. Se nedenstående link:

Børn med vanskeligheder tidligt i livet, adoptionsbørn, præmaturt fødte børn (link).

Terapi til små børn (0-3 år).

Selvskade (link) 

 

Hjælp til at udvikles og modnes

At tale med en voksen - udenfor skolen og familien - i et åbent kreativt rum, hvor intet er forbudt kan virke opbyggende for de børn og unge som sidder fast i livet. Her kan de få hjælp til at udtrykke og få styr på  vanskeligheder og bearbejde evtl. svære psykiske problemstillinger og tab.

Jeg arbejder ressourceorienteret og ikke-diagnosticerende med udgangspunkt i barnet selv. Her kan barnet igennem min hjælp udtrykke sig, fortælle sin historie og via samtale og kreative teknikker som sandplay, tegning og leg få støtte til at udvikle en ny historie om sig selv, acceptere eller udvikle en positiv selvforståelse af sin identitet.

Dette kan virke som en støtte til forældre og lærere, der har brug for hjælp til deres arbejde med et uroligt eller trist barn. Forhold der også kan påvirke forældrenes relation indbyrdes og forældres selvværd. Forældre og lærer kender måske til forskellige virkeligheder og sider af barnet – og kender også til de tidspunkter hvor barnet fungerer godt, hvorfor de kan indgå som gode samarbejdspartnere, ved behov. Forældre kan få hjælp til at arbejde med sig selv og deres parforhold. Lærere og pædagoger kan få støtte til at finde en bedre ledelsesstil, håndtere konflikter, stress, udvikle kreativitet eller anden hjælp til personlige eller arbejdsrelaterede problemstillinger. (se evtl. også supervisionsgruppe for lærere)

Sandplay er særligt velegnet til børn og unge

Sandplay er specielt velegnet til børn og unge, idet metoden giver mulighed for nænsomt at arbejde med problemer, som det kan være svært at sætte ord på ligger dybt eller indeholder flere lag – eksvis fordi det ligger tidligt i livet eller før fødsel. Man udtrykker sig igennem figurer og symboler, der let og naturligt billedgør ydre og indre oplevelser, samtidig med at det aktiverer dybe indre ressourcer. Sandplay styrker herudover de personlige ressourcer for leg, læring, kommunikation og kreativitet, som er nødvendige, når man skal overvinde vanskeligheder og igangsætte en positiv udvikling.

Sandplay er en form for legeterapi som oprindeligt er udviklet i 1920erne, hvorefter det er videreudviklet med forskningen indenfor psykologi og terapi. Metoden bruges over hele verden f.eks på hospitaler, på centre og klinikker, idet det understøtter barnets egen oplevelse af sig selv, hvormed man kan støtte det i at udvikle sig og overvinde vanskeligheder. Sandplay er særligt velegnet til at bearbejde svære kriser og tilstande som traumer, idet arbejdet foregår på barnets egne præmisser og kommunikationen foregår via barnets indre sprog. Via sandplay, legeterapi og evtl. spædbørnsterapi får barnet mulighed for at bearbejde ubevidste stress-tilstande og chok. Svære traumer bliver udtrykt og bearbejdet nænsomt i et tempo som barnet selv bestemmer. Løsningerne opstår i de eventyr og historier børnene selv udvikler i sandkassen i samarbejde med terapeuten.

Sandplay er således særdeles velegnet til at bearbejde problemer som er relateret til for tidligt fødte børn, adoptionsbørn og børn, der er syge, eller har haft svære oplevelser tidligt i livet.

Sådan foregår arbejdet

Arbejdet foregår efter principper og metoder som bygger på anerkendte teorier indenfor udviklingspsykologi, ressourceorienteret psykoterapi og krise psykologi. Trivsel opstår igennem et længere forløb, hvor barnet eller den unge bliver set, hørt og rummet ved samtale, eller mens han/hun laver billeder i sand eller historier, tegner eller leger. Hermed får både ressourcer og problemer et udtryk. Samtidig hører og ser barnet eller den unge sig selv og kan derved rumme det svære og udvikle alternative måder til at takle vanskelige situationer og vilkår.

Resultater

Efter forløb med sandplay eller psykoterapi kan man opnå afklaring, ro, ophør af fysiske symptomer. Man ser ofte at trivsel vender tilbage og at man kan lukke andre ind i sin verden på gode måder. Lukkede børn begynder at åbne sig, finder styrke til at ytre sig og folder sig selv ud. Urolige børn lærer f.eks. at håndtere deres følelser konstruktivt, forstår sig selv bedre og fungerer bedre socialt. "Problembørn" skaber mindre uro i klassen og for sig selv. Der skabes større nærhed mellem forældre og børn og glæden vender tilbage til familien. At man med andre ord kan begynde at lukke livet ind igen på gode hensigtsmæssige måder.

.

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.


   
           
Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen